บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างผู้บริหารจัดงานเปิดตัวสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนล่าง

สถานะ: ดำเนินการเสร็จสิ้น

เอกสารราคากลาง: ราคากลาง.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 6 กรกฎาคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 22 สิงหาคม 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: ประกาศผลผู้ชนะ.pdf

ปีงบประมาณ: 2560

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: ศุกร์, 24 สิงหาคม, 2561

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: ศุกร์, 24 สิงหาคม, 2561

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561