บริการ
TH
EN
TH
CN

การเช่าซอฟต์แวร์สำหรับสำนักงาน โดยวิธีคัดเลือก

สถานะ: ดำเนินการเสร็จสิ้น

เอกสารราคากลาง: price software.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 21 พฤศจิกายน 2560

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 21 พฤศจิกายน 2560

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re softwaer.pdf

ปีงบประมาณ: 2561