บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างให้ดำเนินการการให้บริการข้อมูล คำปรึกษา และเผยแพร่งานบริการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : OSSC) โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ประกาศเลขที่ 004/2560

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: เปรียบเทียบราคา

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: p004-2559.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 8 พฤศจิกายน 2559

ไฟล์ประกาศ: lise004-2560.pdf

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 23 พฤศจิกายน 2559

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re004-2560.pdf

วันที่ประกาศรายชื่อ: 22 พฤศจิกายน 2559

ไฟล์ประกาศ: รายละเอียด

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 8 พฤศจิกายน 2559

ปีงบประมาณ: 2560