บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างบริการ Payroll Outsourcing Service โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: p-payroll.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 23 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 23 กุมภาพันธ์ 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re payroll.pdf

ปีงบประมาณ: 2561

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561