บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างบริการ Payroll Outsourcing Services ปี ๒๕๖๖ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2566

ประกาศราคากลาง: download

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2566