บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้บริหารจัดกิจกรรมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล Personal Health Record : PHR โดยวิธีเปรียบเทียบราคา

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: เปรียบเทียบราคา

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: price020-60.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 27 มีนาคม 2560

ไฟล์ประกาศ: be020-2560.pdf

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 11 เมษายน 2560

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: ผลการคัดเลือก

วันที่ประกาศรายชื่อ: 7 เมษายน 2560

ไฟล์ประกาศ: ประกาศเลขที่ 020/2560

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 27 มีนาคม 2560

ปีงบประมาณ: 2560