บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้บริหารจัดการการพัฒนาบุคลากรด้านผู้พัฒนา/ผู้ผลิต โดยวิธี e-Auction

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: e-Auction

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: price-9500000.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 30 พฤศจิกายน 2559

ไฟล์ประกาศ: list005-2560.pdf

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 27 กุมภาพันธ์ 2560

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: t.arit_.pdf

วันที่ประกาศรายชื่อ: 13 มกราคม 2560

ไฟล์ประกาศ: เปิดรับฟังคำวิจารณ์หรือข้อเสนอแนะหรือมีความเห็น ตั้งแต่วันที่ 1-8 ธันวาคม 2559

วันที่ประกาศร่าง TOR: 30 พฤศจิกายน 2559

ไฟล์ประกาศ: จำหน่ายเอกสารประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 20-23 ธันวาคม 2559

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 19 ธันวาคม 2559

ปีงบประมาณ: 2560

ไฟล์ประกาศเปลี่ยนแปลง: เปลี่ยนแปลงวันเสนอราคา

วันที่ประกาศเปลี่ยนแปลง: ศุกร์, 17 กุมภาพันธ์, 2560