บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างผู้บริหารจัดงานนิทรรศการจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: phuket price.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 30 พฤษภาคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 11 มิถุนายน 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: phuket.pdf

ปีงบประมาณ: 2561

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561