บริการ
TH
EN
TH
CN

ซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง: download
ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2566