บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างผู้บริหารงานโครงการสื่อสารเครือข่ายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2562

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562