บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านดิจิทัลคอนเทนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง: download
ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2566