บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรับรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในภาคธุรกิจผ่านสื่อประชาสัมพันธ์สังคมออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง: download

ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563