บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างบริหารจัดการจัดทำและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านสื่อดิจิทัล ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

การจ้างบริหารจัดการจัดทำและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านสื่อดิจิทัล ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศราคากลาง download
ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 :downloadเสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นำเสนอข้อเทคนิค ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564