บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างจัดทำคลิปหลักสูตรเตรียมความพร้อมการสร้างมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์(Pre-ISO-IEC29110)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง : download

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563