บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้บริหารโครงการในการพิจารณาคัดเลือกและเตรียมความพร้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ไทย เพื่อส่งผลงานเข้าประกวด ASEAN ICT Awards 2017 (AICTA2017)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: เปรียบเทียบราคา

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: p021_2560.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 15 พฤษภาคม 2560

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 30 พฤษภาคม 2560

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: ยกเลิกประกาศการจัดจ้าง

ไฟล์ประกาศ: an021_2560.pdf

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 15 พฤษภาคม 2560

ปีงบประมาณ: 2560