บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างผู้ดำเนินการกิจกรรมงานแถลงข่าวโครงการ Coding Thailand โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: ตกลงราคา

สถานะ: ดำเนินการเสร็จสิ้น

เอกสารราคากลาง: ราคากลาง .pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 11 พฤษภาคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 4 มิถุนายน 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: ประกาศผู้ชนะลงนาม.pdf

ปีงบประมาณ: 2561