บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างการแถลงข่าวความร่วมมือกับสถาบันการเงินพันธมิตรต่าง ๆ เลขที่ 006/2560

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: เปรียบเทียบราคา

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: p.006-59.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 14 พฤศจิกายน 2559

ไฟล์ประกาศ: be006_2560.pdf

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 29 พฤศจิกายน 2559

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re006_2560.pdf

วันที่ประกาศรายชื่อ: 29 พฤศจิกายน 2559

ไฟล์ประกาศ: รายละเอีย

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 14 พฤศจิกายน 2559

ปีงบประมาณ: 2560