บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกาศสรรหาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ประกาศสรรหาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สามารถยื่นข้อเสนอได้ตั้งเเต่วันที่ 18 สิงหาคม - 7 กันยายน 2564 โดยสามารถยื่นข้อเสนอราคา ณ ส่วนบริการกลางและพัสดุ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ดาวน์โหลด