บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างผลิตเสื้อยืดสีเหลืองร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: ราคากลาง.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 1 เมษายน 2562

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 24 เมษายน 2562

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: ประกาศผลการคัดเลือก.pdf

ปีงบประมาณ: 2562

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: พุธ, 24 เมษายน, 2562

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: พุธ, 24 เมษายน, 2562