บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างผู้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร Project Feasibility for Project Management โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: project price.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 9 เมษายน 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 9 เมษายน 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: Project mng re.pdf

ปีงบประมาณ: 2561

ไฟล์ข้อมูลแสดงสาระสำคัญในสัญญา: จ้างผู้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร Project Feasibility for Project Management โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf