บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้ดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ประกาศเลขที่ 012/2560

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: เปรียบเทียบราคา

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: PRICE.012-60.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 19 ธันวาคม 2559

ไฟล์ประกาศ: ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 6 มกราคม 2560

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: ประกาศผล

วันที่ประกาศรายชื่อ: 4 มกราคม 2560

ไฟล์ประกาศ: รายละเอียด

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 19 ธันวาคม 2559

ปีงบประมาณ: 2560