บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างผู้บริหารโครงการสาธิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาเมืองท่องเที่ยว โดยวิธีคัดเลือก

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: p- สาธิตนวัตกรรม.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 17 มกราคม 2562

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 14 กุมภาพันธ์ 2562

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re-krabe.pdf

วันที่ประกาศร่าง TOR: 17 มกราคม 2562

ไฟล์ประกาศ: tor-สาธิตนวัตกรรม.pdf

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 17 มกราคม 2562

ปีงบประมาณ: 2561

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: พฤหัสบดี, 17 มกราคม, 2562

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: พฤหัสบดี, 17 มกราคม, 2562