บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้บริหารจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในภาคอุตสาหกรรมหลัก ครั้งที่ ๒ โดยวิธี e-Auction

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: e-Auction

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: p-ภาคอุตสาหกรรมหลัก.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 19 เมษายน 2560

ไฟล์ประกาศ: be-e-015.pdf

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 1 มิถุนายน 2560

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re-e-EA015.pdf

วันที่ประกาศรายชื่อ: 15 พฤษภาคม 2560

ไฟล์ประกาศ: เปิดขายเอกสารประกวดราคา ตั้งแต่วันที่ 19 - 25 เมษายน 2560

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 19 เมษายน 2560

ปีงบประมาณ: 2560