บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้ดำเนินโครงการงานส่งเสริมการตลาด Digital Content ให้ผู้ประกอบการไทย ในงาน Hong Kong Licensing Show 2017 งาน Game Connection 2017 และ Thai Canadian Digital content Industry Collabo

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: e-Auction

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: P_GameConnection.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 23 พฤศจิกายน 2559

ไฟล์ประกาศ: list-DC.pdf

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 4 มกราคม 2560

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: t.art_.pdf

วันที่ประกาศรายชื่อ: 19 ธันวาคม 2559

ไฟล์ประกาศ: เปิดรับฟังคำวิจารณ์ฯ หรือข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็น ตั้งแต่วันที่ 23 - 29 พฤศจิกายน 2559

วันที่ประกาศร่าง TOR: 23 พฤศจิกายน 2559

ไฟล์ประกาศ: จำหน่ายเอกสารประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 1-7 ธันวาคม 2559

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 30 พฤศจิกายน 2559

ปีงบประมาณ: 2560