บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: ราคากลาง.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 25 เมษายน 2562

ไฟล์ประกาศ: ประกาศผลคัดเลือก

ปีงบประมาณ: 2562

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: พฤหัสบดี, 25 เมษายน, 2562

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: พฤหัสบดี, 25 เมษายน, 2562

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562