บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้บริหารจัดงานนิทรรศการเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ โดยวิธี e-Auction

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: e-Auction

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: priceDE.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 13 ธันวาคม 2559

ไฟล์ประกาศ: list-DE Expo.pdf

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 16 มีนาคม 2560

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re-ADEXPO.pdf

วันที่ประกาศรายชื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2560

ไฟล์ประกาศ: เปิดรับฟังคำวิจารณ์หรือข้อเสนอแนะหรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 13 - 19 ธันวาคม 2559

วันที่ประกาศร่าง TOR: 13 ธันวาคม 2559

ไฟล์ประกาศ: ติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคา ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ถึง 10 มกราคม 2560

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 30 ธันวาคม 2559

ปีงบประมาณ: 2560

ไฟล์ประกาศเปลี่ยนแปลง: เปลี่ยนแปลงประกาศ

วันที่ประกาศเปลี่ยนแปลง: จันทร์, 20 กุมภาพันธ์, 2560