บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างผู้บริหารการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของสำนักงานผ่านสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: ราคากลาง Digital Thailand.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 27 สิงหาคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 27 สิงหาคม 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re pr.pdf

ปีงบประมาณ: 2561

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: จันทร์, 27 สิงหาคม, 2561

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: จันทร์, 27 สิงหาคม, 2561