บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดซื้อเครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: 3DPrinter Price.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 2 มีนาคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 2 มีนาคม 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re po028-2561.pdf

ปีงบประมาณ: 2561