บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์ เพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 2

ประกาศสำนักงาน เรื่อง การจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์ เพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย ครั้งที่ 2

กำหนดยื่นเสนอราคาได้ตั้งเเต่งวันที่ 26 มกราคม 2565 - 24 กุมภาพันธ์ 2565

ดาวน์โหลด