บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้สู่การเป็นผู้นำความคิดด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยวิธีการคัดเลือก

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: ราคากลาง.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 8 มิถุนายน 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 3 สิงหาคม 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: ประกาศผู้ชนะ.pdf

ปีงบประมาณ: 2561

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: จันทร์, 9 กรกฎาคม, 2561

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: จันทร์, 9 กรกฎาคม, 2561

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561