บริการ
TH
EN
TH
CN

ซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง: download

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566