บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีตกลงราคา

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: ตกลงราคา

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: ราคากลาง.PR6007009.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 26 เมษายน 2560

ปีงบประมาณ: 2560