บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างกิจกรรมการรับรองเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และผู้ประกอบการดิจิทัลคอนเทนต์พร้อมจัดกิจกรรมเผยแพร่สร้างความเข้าใจ ประกาศเลขที่ 005/2559

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: เปรียบเทียบราคา

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: p005-2560.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 9 พฤศจิกายน 2559

ไฟล์ประกาศ: be005-2559.pdf

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 9 ธันวาคม 2559

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re005-2560.pdf

วันที่ประกาศรายชื่อ: 8 ธันวาคม 2559

ไฟล์ประกาศ: รายละเอีย

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 9 พฤศจิกายน 2559

ปีงบประมาณ: 2560