บริการ
TH
EN
TH
CN

ต่ออายุการใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส โดยวิธีตกลงราคา

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: ตกลงราคา

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: pr6010012.pc_.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 31 กรกฎาคม 2560

ปีงบประมาณ: 2560