บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดเช่ารถยนต์สำนักงานและจ้างเหมาทำงานบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 คัน ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2565 โดยวิธีพิเศษ

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: พิเศษ

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: ราคากลางเช่ารถ สนง.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 6 กันยายน 2560

ไฟล์ประกาศ: list depa car.pdf

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 6 กันยายน 2560

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re depa car.pdf

วันที่ประกาศรายชื่อ: 6 กันยายน 2560

ปีงบประมาณ: 2560