บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดเช่ารถยนต์และจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2560 – 2565 จำนวน 5 คัน โดยวิธีพิเศษ

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: พิเศษ

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: ราคากลางเช่ารถประจำตำแหน่ง.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 15 สิงหาคม 2560

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 15 สิงหาคม 2560

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: img-815135147.pdf

วันที่ประกาศรายชื่อ: 15 สิงหาคม 2560

ปีงบประมาณ: 2560