บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้ออกแบบการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีเปรียบเทียบราคา

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: เปรียบเทียบราคา

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: PR6009015.price (1).pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 28 มิถุนายน 2560

ไฟล์ประกาศ: ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 18 กรกฎาคม 2560

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: ประกาศผลคัดเลือก

วันที่ประกาศรายชื่อ: 18 กรกฎาคม 2560

ไฟล์ประกาศ: ประกาศเลขที่ 025/2560

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 28 มิถุนายน 2560

ปีงบประมาณ: 2560