บริการ
TH
EN
TH
CN

การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมซอฟต์แวร์บริหารจัดการงานพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: ราคากลางเครื่องถ่าย.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 12 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 12 กุมภาพันธ์ 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re-rent.pdf

ปีงบประมาณ: 2561