บริการ
TH
EN
TH
CN

การเช่าสถานที่เพื่อเก็บพัสดุของสำนักงานฯ ประจำปี 2561

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: ราคากลางเช่าสถานที่.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 25 มกราคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 25 มกราคม 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: img-125101408.pdf

ปีงบประมาณ: 2561