บริการ
TH
EN
TH
CN

การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุคสำหรับรองผู้อำนวยการ

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: pr6001012.pc_.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 28 ตุลาคม 2559

ปีงบประมาณ: 2560