บริการ
TH
EN
TH
CN

การเช่าอาคารแก่นนครออฟฟิศพาร์ค สาขาภาคอีสานตอนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: ตกลงราคา

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: ราคากลาง.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 17 พฤษภาคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 31 พฤษภาคม 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: ประกาศผู้ชนะเช่าอาคาร.pdf

ปีงบประมาณ: 2561