บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างทำหนังสือรายงานประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ 014/2560

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: เปรียบเทียบราคา

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: 014-price.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 27 ธันวาคม 2559

ไฟล์ประกาศ: ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 23 มกราคม 2560

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: ประกาศผลคัดเลือก

วันที่ประกาศรายชื่อ: 19 มกราคม 2560

ไฟล์ประกาศ: ประกาศเลขที่ 014/2560

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 27 ธันวาคม 2559

ปีงบประมาณ: 2560