บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างทำหนังสือรายงานประจำปี 2559โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ประกาศเลขที่ 008/2560

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: เปรียบเทียบราคา

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: 008-2560.price_.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 24 พฤศจิกายน 2559

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 14 ธันวาคม 2559

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: cc-008.60.pdf

ไฟล์ประกาศ: รายละเอียด

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 24 พฤศจิกายน 2559

ปีงบประมาณ: 2560