บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างจัดทำประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างจัดทำประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :download

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

ราคากลาง :download

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565