บริการ
TH
EN
TH
CN

ผลการจัดจ้างเหมาบริการจัดการระบบเน็ตเวิร์ค การให้บริการเทคนิคด้านไอที และการเป็นวิทยากร ประจำสำนักงานสาขาเชียงใหม่

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: ตกลงราคา

สถานะ: ดำเนินการเสร็จสิ้น

วันที่ประกาศราคากลาง: 29 ธันวาคม 2559

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 28 ธันวาคม 2559

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: ประกาศผลจัดจ้างเหมาบริการจัดการระบบเน็ตเวิร์คประจำสำนักงาน.pdf

ปีงบประมาณ: 2560