บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกวดราคาจ้างพัฒนาโรดแมปสมาร์ทซิตี้ สำหรับเทศบาลนครแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: roadmap price.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 7 กันยายน 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 1 ตุลาคม 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: roadmap re.pdf

ไฟล์ประกาศ: เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 24 ก.ย 61 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 7 กันยายน 2561

ปีงบประมาณ: 2561

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: ศุกร์, 7 กันยายน, 2561

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: ศุกร์, 7 กันยายน, 2561