บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้บริหารงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อชักจูงนักลงทุนระดับโลก โดยวิธีคัดเลือก

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: Roadshow PRICE.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 22 มีนาคม 2561

ปีงบประมาณ: 2561