บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดซื้อหุ่นยนต์เพื่อนำมาใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง : download

ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563