บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ของ depa ประจำปีงบประมาณ 2560

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: เปรียบเทียบราคา

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: p024-2560.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 14 มิถุนายน 2560

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 29 มิถุนายน 2560

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re024-2560.pdf

ไฟล์ประกาศ: an024-2560.pdf

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 14 มิถุนายน 2560

ปีงบประมาณ: 2560