บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง :download

ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :download

ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2564